Snurken

Snurken en slaapapneu

Een goede nachtrust is gezond maar ook levensnoodzakelijk. Slaap zorgt ervoor dat we de gebeurtenissen van voorbije dag kunnen verwerken. Slaap heeft een gunstige invloed op:

  • de celgroei
  • het weefselherstel
  • het immuunsysteem
  • het hart- en ademhalingsritme
  • de bloeddruk
  • de hormoonafscheiding

Maar de diepe en gezonde slaap heeft een natuurlijke ‘vijand’: het snurken.

Snurken is een vaak onderschat probleem dat op lange termijn gevolgen heeft voor lichaam en geest. Een voortdurend gestoorde nachtrust kan immers leiden tot vermoeidheid overdag, prikkelbaarheid, concentratie problemen en een verminderd prestatievermogen. Vooral met zwaar snurken gaan vaak ook ernstige gezondheidsproblemen gepaard.

Wie snurkt, hindert daarmee niet alleen zichzelf, maar ook zijn partner. Die is na een door snurken gestoorde nachtrust vaak even moe als de snurker zelf.

sekseverschil_snurken

60% van de mannen en 40% van de vrouwen ouder dan 60 jaar snurkt.

Bij de 30-jarigen snurkt 10% van de mannen en 5% van de vrouwen.


Hoe komt het dat we snurken?

Tijdens de slaap verslappen onze spieren ter hoogte van de keelholte achter de tong en zorgen voor een vernauwing in de luchtweg. Bovendien kan, vooral wanneer er op de rug geslapen wordt, de tong naar achter zakken waardoor de ruimte nog kleiner wordt.

Het snurkgeluid wordt veroorzaakt wanneer bij het inademen, de lucht door de vernauwde luchtwegen geperst wordt. Hierdoor beginnen alle zachte weefsels te trillen en hoort men het typische geluid (zoals een ballon die leegloopt).

Een gezonde slaap …

…wordt gekenmerkt door een cyclus die via verschillende slaapfasen verloopt. Vooral de diepe slaapfase is zeer belangrijk voor het geestelijk en lichamelijk herstel. Slapen is gezond en verkwikkend wanneer de verschillende slaap-fasen ongestoord en ononderbroken doorlopen. Slaapstoornissen of slaapapneu verstoren de herstellende functie van het slapen. Met mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn.

slaapfase

Snurken en de gevolgen ervan

Tijdens het slapen ontspannen onze spieren. Daarbij kunnen de beweeglijke weke weefsels van keelholte en tong de bovenste luchtwegen vernauwen. Bij elke inademing beginnen deze dan te trillen waardoor een snurkgeluid kan ontstaan. Dit geluid komt het vaakst voor wanneer we op onze rug liggen. Zelf merken we het meestal niet, maar we krijgen wel last van bijverschijnselen zoals een droge mond, heesheid of keelpijn. Onze partner ondervindt echter veel last van het nachtelijke snurken en wordt gestoord in zijn of haar slaap. Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden die voor beide partners bevredigend is.

Zwaar snurken en slaapapneu

Om de oorzaak van het snurken precies te achterhalen, raadplegen we best een neus-, keel- en oorarts of pneumoloog die ons uitgebreid advies en passende richtlijnen kan geven. Vooral als we luid en onregelmatig snurken, is een deskundige diagnose nodig om na te gaan of we al dan niet aan slaapapneu (perioden van ademstilstand tijdens de slaap) lijden. Zo nodig kan een arts een ambulant of klinisch slaaponderzoek (polygrafie of polysomnografie) voorschrijven. Hierbij worden lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte in het bloed (SpO2) en hersenactiviteit tijdens de verschillende slaapfasen geregistreerd en geanalyseerd. Bij slaapapneu zal de arts een individuele behandeling uitwerken. In sommige gevallen kan de specialist een operatieve ingreep aanbevelen.

Wanneer slaapapneu uitgesloten is, biedt het Sissel Silencium anti-snurk kussen een mogelijke oplossing.
> Hoe werkt het Sissel Silencium anti-snurk kussen?